Matej Natlačen

lastnik in direktor podjetja MG ROHR d.o.o.

Poslovno pot je pričel leta 2005 kot samostojni podjetnik, ki se je ukvarjal z veleprodajo cevi. Leta 2013 se je podjetje preoblikovalo v d.o.o., kateremu se je v letu 2016 priključila še proizvodnja in temu sorazmerna rast zaposlenih. V letu 2018 se je podjetju pridružil solastnik – od tu je cilj MG Rohr postati razvojno-tehnološko podjetje z zavedanjem pomembnosti vsakega zaposlenega.

Kljub temu, da strmimo k avtomatizaciji in digitalizaciji procesov, so še kako pomembe vrednote podjetja in pravočasni pretok informacij med zaposlenimi, kar krepi timsko delo. Podjetje gradi lasten kader in daje priložnost mladim, željnim razvoja in napredka. Oblečen plašč in preživeti dan z zaposlenimi v proizvodnji, je samo dodaten zagon in spodbujanje realizacij inovativnih idej v prihodnje.

nazaj

nazaj na seznam