Dr. Jure Vajs

Vodja Strateških programov v Leku

Jure je doktoriral iz kemijskih znanosti na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, postdoktorski študij pa je opravil na univerzi v Warwicku v Veliki Britaniji. Leta 2023 je zaključil podiplomski študij MBA. Leku se je pridružil leta 2016 kot raziskovalec v tehničnem razvoju, kjer je delal predvsem na področju razvoja novih analitskih metod, uvajanju inovacij v analitsko delo in uvajanju novih tehnologij. Jure je nato prevzel funkcijo vodje strateških partnerstev, kjer je skrbel za vzpostavljanje in upravljanje strateških partnerstev z zunanjimi deležniki. Danes dr. Jure Vajs vodi ekipo Strateških programov, ki je v Leku odgovorna za vzpostavljanje in upravljanje partnerstev z akademskim svetom ter raziskovalnimi inštitucijami, inovacije, upravljanje s talenti ter trajnostno strategijo.

nazaj

nazaj na seznam