Priznanje

Osebnost internega komuniciranja

Čas je pravi! Gre za priznanje, ki ga v slovenskem komunikacijskem prostoru še ni bilo.

Zakaj?

Na konkurenčnost talentov, podjetij, organizacij javnega sektorja, lokalnih skupnosti in države vplivajo tudi odnosi v organizacijah. Interna komunikacija pri tem deluje kot sila dobrega. Ustvarja povezave, ki organizacijo, skupnost ali državo povežejo v ubrano celoto, usmerjeno v skupni cilj, vizijo ali ambicijo, in jo naredijo bolj odporno.

Kdo?

Odgovornost in motivacija za povezovanje ljudi k skupni viziji, ambiciji ali cilju nista povezani z delovnim mestom. Gre za vlogo, ki jo posameznik prevzame. Za posameznika, ki vlaga energijo v spodbujanje ljudi za uresničitev skupnih nalog, v usmerjanje pogleda v skupno prihodnost in krepitev odnosov s ciljem uspeha, rasti in napredka, v dobro vseh vključenih oz. deležnikov.

Na razpisu lahko sodeluje vsak, ki se. ne glede na naziv, funkcijo, v organizaciji ukvarja z internim komuniciranjem in povezovanjem ljudi v skupnost, ki deluje za skupen cilj.

Kaj?

Po zgledu FEIEA priznanja za evropsko osebnost internega komuniciranja v Sloveniji od leta 2024 podeljujemo priznanje Osebnost internega komuniciranja. S priznanjem se poklonimo  (strokovnim in vrednostnim) vrlinam komuniciranja, s katerimi je prejemnik/ca povezal/a ljudi v svoji organizaciji in so skupaj uspeli uresničiti ambiciozno vizijo, preobrazbo, premakniti mejo mogočega ali uspešno delovati v času krize.

Kdaj?

Razpis bo objavljen oktobra 2024. Priznanje bo podeljeno na 5. konferenci internega komuniciranja KIK spomladi 2025.

Kako?

Nominacijo z dokazili lahko podajo sodelavci/ekipa, lahko se prijavite sami, lahko pa ste nominirani na povabilo.

Več informacij o razpisu in prijavni obrazec bomo na tej spletni strani objavili v kratkem.

Vas zanima več?
in