odnosi med nami x mednarodni trendi x domače prakse x globalne ideje

Interna komunikacija = sila dobrega

Učinkovita interna komunikacija deluje kot lepilo oz. povezovalec. Strokovne informacije, strategije ali rezultate ‘prevaja’ tako, da jih razume vsak zaposleni. Ker: če jih razumemo vsi, smo lažje na isti ladji, čutimo, da smo del iste zgodbe, da plujemo k istemu cilju. Učinkovito interno komuniciranje, izvedeno na pravi način, prispeva k preobrazbi organizacije.

Mednarodni trendi, domače prakse

20. aprila 2023 se bomo na tretji Konferenci internega komuniciranja KIK zbrali strokovnjaki in praktiki internega komuniciranja. Seznanili se bomo z mednarodnimi trendi v stroki in prisluhnili zglednim praksam internega komuniciranja v domačem okolju. Dogodek bo podkrepila poslovna sekcija s poudarkom na sodobnem digitalnem internem komuniciranju. Prvič se nam letos priključuje tretja, HR sekcija Zlata nit!

Zakaj na KIK?

Za navdih, uvid, morda spoznanje, da ni vedno potrebno na tisoče evrov, temveč je včasih dovolj le dobra ideja in peščica zavzetih, da pravo sporočilo pride do pravih ljudi. KIK pripravljamo za vse, ki se dnevno ukvarjamo z interno komunikacijo in delimo ambicijo: zavzete zaposlene, med katerimi vladajo zdravi odnosi, da naša organizacija raste.

Program

Konferenco sestavljajo trije deli

poslovna sekcija
ki nagovarja tudi vodje, managerje, direktorje, kjer bo poudarek na komunikaciji, ki ustvarja vrednost, s poudarkom na digitalnem internem komuniciranju.

strokovna sekcija
namenjena internim komunikatorjem v zasebnem in javnem sektorju ter svetovalcem in drugim strokovnjakom za interno komuniciranje. Poleg mednarodnih trendov bomo predstavili vrsto domačih praks internega komuniciranja, ki so prepoznane kot najboljše. 

sekcija Zlata nit
namenjena tako vodjem, managerjem, direktorjem, kot tudi kadrovnikom ter internim komunikatorjem. V sekciji Zlata nit svoje izkušnje delijo najboljši zaposlovalci leta po metodologiji projekta Zlata nit, ki ga vodi medijska hiša Dnevnik.

Prijavi se na dogodek

Kotizacija velja za cel program (vse sekcije)