Dr. Eva Boštjančič

redna profesorica za psihologijo dela in organizacij na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

Da ima interno komuniciranje ključno vlogo za ustvarjanje zaupanja potrjuje raziskava o kakovosti komuniciranja slovenskih zaposlovalcev v krizi, ki je bila prvič izvedena ob koncu prvega vala epidemije, maja 2020. Nadaljevanje raziskave so jeseni 2021 izvedli študenti psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskava je razgalila, da je skoraj tretjina (30 %) izzivov hibridnega dela nanaša na komunikacijo v organizaciji in med zaposlenimi. Udeleženci so poročali o komunikacijskem šumu, ki nastane zaradi nerazumljivosti navodil. Enako kot v prvi raziskavi so zaposleni najbolj zadovoljni s komunikacijo vodij glede vpetosti v organizacijo, posluha vodij za njihove osebne okoliščine in pogostostjo komuniciranja vodij. Paradoksalno so najnižje ocenili skrb vodij za njihovo dobro počutje.

nazaj

nazaj na seznam